Polityka prywatności Pomoc Drogowa Warszawa

Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki Pomoc Drogowa Warszawa zbiera, wykorzystuje, przechowuje i chroni informacje osobiste zebrane od użytkowników naszej strony internetowej.

Gromadzenie informacji osobistych Podczas korzystania z naszej strony, możemy poprosić użytkowników o podanie swojego imienia, adresu e-mail, numeru telefonu lub innych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania lub świadczenia usług. Użytkownicy mogą odmówić udostępnienia tych informacji, ale w niektórych przypadkach może to uniemożliwić skorzystanie z określonych funkcji strony.

Wykorzystanie informacji Dane osobowe zbierane przez Pomoc Drogowa Warszawa są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników lub świadczenia usług, z których korzystają. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkowników, chyba że wymaga tego prawo.

Ochrona danych Stosujemy odpowiednie procedury bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach, z ograniczonym dostępem tylko dla upoważnionych pracowników.

Uprawnienia użytkowników Użytkownicy naszej strony mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia w każdej chwili. W razie pytań dotyczących swoich danych osobowych lub polityki prywatności, użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem podanych na stronie danych kontaktowych.

Zmiany w polityce prywatności Pomoc Drogowa Warszawa zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Korzystanie z naszej strony oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tą polityką, powinien powstrzymać się od korzystania z naszej strony.

Dziękujemy za korzystanie z Pomoc Drogowa Warszawa!

© Copyright 2024 Pomoc Drogowa - Warszawa Polityka prywatności